logo

reklam
01 Ocak 2013

Buluşlar İçin Patent

Bir buluşu temsil eden belgeye patent denir. Bilhassa sanayinin gelişmesinden sonra ihtiyaç görülmüş, hızlı halde üretilecek olan bir malın, belirli kurallara uygun olarak yalnız ilk imal eden tarafından meydana getirmesi ve buluşun çalınmasından, taklitlerinden korunması için, bu belge ile kendisine hak tanınmıştır. Kelimenin aslı İngilizcedir.
Bir çeşit şahsi mülk olan patent, satılabilir, ipotek edilebilir ve miras olarak kalabilir. Patentin sahibi, ürettiği malının başkaları tarafından imalini, kullanımını ve satılmasını engelleme hakkına sahiptir. İstediği kişilere icadının üretim, kullanım veya satış haklarından herhangi birini bir lisans aracılığı ile devredebilir. Buna karşılık ayrıcalık hakkı veya başka çeşit karşılık alır. Patentli bir mamulden yetkisiz olarak faydalanmaya kalkışanlar mahkeme kararıyla tazminat ödemek zorunda kalırlar. Buluşların kalitesine göre patent süreleri farklı olmakla birlikte çoğu ülkede 16-20 yıl arasında değişir. Sosyalist ülkelerde patent uygulaması yoktur. Ancak buluş sahibine bazı tavizler sağlayan bir sertifika verilmektedir.
Başvuru Şekli
Patent başvurusu yapılabilmesi için buluşu anlatan tarifname ve istemlerin hazırlanarak Türk Patent Enstitüsü’ne yapılması gerekir. Başvuru yurt dışında gerçekleştirilecekse, yurt dışındaki resmi otoriteye yapılmalıdır. Patent başvurusunun belge alabilmesi, yani buluşun tescillenebilmesi için “tarifnamenin” buluşu en iyi şekilde anlatıyor olması gerekir. İcadın koruma boyutunu belirleyen dileklerin ise yeni kısmı ön plana çıkaracak şekilde titizlikle ayarlanmalıdır. Buluşu en iyi şekilde anlatabilmek için tarifnamenin ve istemlerin ayrıca varsa çizimlerin, profesyonel bir vekil ile çalışılarak hazırlanması ve başvuruyu buluşçu adına vekilin yapması önerilmektedir. Aksi takdirde, çok basit hatalar yüzünden iyi buluşlara patent alınamaması gibi ciddi hak kayıpları oluşabilir.
Patent Verilemeyen Konular
Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,
Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
Hayvan ve insan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. 5. maddedeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim kurallarına uygulanmaz.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi
*

patent